Kathrin Zettel landet auf Rang 7

SKI WM 2015

Kathrin Zettel landet auf Rang 7