Anita Simoncini & Michele Perniola - Chain of Lights (San Marino)

ESC 2015

Anita Simoncini & Michele Perniola - Chain of Lights (San Marino)

Eurovision Song Contest 2015 Beitrag von San Marino.

.